Årslev Lokalråd

Årslev Lokalråd er ikke noget du skal melde dig ind i. Når du bor i Årslev/Sdr. Nærå er du automatisk velkommen til at deltage i arbejdet.
Man skal ikke betale kontingent for at være med, men alle borgere inviteres via dagspressen og opslag i byen hvert år til Lokalrådets årsmøde, hvor årets arbejde drøftes, og der er valg til bestyrelsen. Alle borgere er altid velkomne til at henvende sig til Lokalrådets bestyrelse, hvis der er emner, der skal tages op i vores område, og på vores hjemmeside kan du tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende bliver orienteret om Lokalrådets arbejde.

Lokalrådet blev oprettet i forbindelse med kommunesammenlægningen og er et af de 26 lokalråd, der er i vores kommune. Vi beskæftiger os med spørgsmål af relevans for netop vores lokalområde og fungerer som bindeled mellem Kommunalbestyrelsen og de lokale borgere.

Firma/Forening:
Årslev Lokalråd
Tlf.nr.:
65992919
Kontakt Email:
susberner@gmail.com
Hjemmeside:
http://www.aarslevlokalraad.dk/

Kategori:
Foreninger