Årslev Erhvervsforening

Stille-gudstjeneste - Årslev Kirke torsdag 16. maj kl. 17.30

En kort, meditativ gudstjeneste, med orgelmusik, salmer, tekstlæsning, stilhed, bøn og velsignelse.

Der vil være stilhed i kirken fra 17.15 med mulighed for lystænding, samt i forlængelse af gudstjenesten.

En fredelig stund i hverdagen – for alle